Ansys – 3D Simulering

Ansys erbjuder marknadsledande lösningar för simulering, analys och validering.

Ansys – Simuleringsdriven produktutveckling

Simuleringsdriven produktutveckling över hela produktlivscykeln, från produktdesign till tillverkning och service på våra produkter, minskar inte bara behovet av fysiska tester/prototyper, ökar produktkvalitet men också möjliggör innovativ produktutveckling och optimering av produktdesignen för att finna den bästa lösningen, vilket leder till minskade kostnader, ökad produktkvalitet och kundnöjdhet.

Ladda ner en testlicens

Kontakta oss

Telefon:+46 8 410 95 770
E-post: [email protected]

Bättre produkter

Bättre produkter genom ökad användning av simulering tidigare i produktutvecklingsprocessen.

Snabbare produktutveckling

Snabbare produktutveckling genom att minska tiden som väntar på simulering och testresultat

Minska produktkostnaden

Sänk kostnaden genom att minska beroendet av prototyper och tester

Ansys – Komplett simuleringserbjudande

Oavsett bransch, tillämpning eller roll i produktutvecklingsteamet finns det en en simuleringslösning för era designutmaningar från Ansys.

Från struktur- och termiska analyser, till flödesanalyser och optiska simuleringar till mjukvaru- och plattformssimuleringar. Ansys har marknadens mest kompletts programportfölj för att simulering, validera och optimera produkter.

Datablad – Ansys

Ansys

3D CAD Design

Från idé till produktdesign med Ansys Discovery 3D Design. Skapa produktdesign, simulera och optimera din produktdesign i ett verktyg.

Strukturanalys

Ansys programvara för strukturanalys gör det möjligt för dig att lösa komplexa konstruktionsproblem, fatta bättre och snabbare designbeslut.

Mjukvara

Modellbaserad inbyggd mjukvaruutvecklings- och simuleringsmiljö med inbyggd automatisk kodgenerator för att effektivisera mjukvaruprojekt.

Flödesanalys

Ansys CFD (Computational Fluid Dynamics) simulerar från luftflöden på flygplansvinge till förbränning i en ugn, från oljeplattformar till hur blodet flödet och från halvledartillverkning till reningsverk. Ansys Fluent är marknadens absolut kraftfullaste flödessimuleringslösning.

Optisk simulering

Optisk simulering för att simulera ett systems optiska prestanda och utvärdering av belysningseffekten. ANSYS SPEOS låter dig se optisk simulering i ett nytt ljus.

Plattform

ANSYS simuleringsplattform underlättar effektiv och pålitlig informationsdelning av produktinformation mellan alla intressenter, internt som externt, och med affärskritiska system som (affärssystem, PLM och CAD-system m.fl.).

Få prisuppgift

Vill du få prisuppgift eller veta mer om Ansys.

Fyll i dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig inom kort!

Nordics - Google Ads Sweden